Kimono 8 fils

Kimono 8 fils
  • Cashmere 8 threads

  • Clean edges, decreased
  • Kimono sleeve
  • Soft volume
  • Wear straight or with belt
  • One size
  • Colours :